درخواست تعمیرات

یه چندتا سوال کوتاه از خدمتتون میپرسیم تا بهتر بتونیم کمکتون کنیم